Vård & Omsorg

Mad In Light erbjuder ett brett utbud av armaturer och system speciellt anpassade för olika typer av utrymmen och aktiviteter inom sjukvård, kriminalvård, psykiatrisk vård och LSS.

De olika intressenterna inom hälsovården gör belysning till en komplex utmaning då behoven hos patienter, personal och besökare är olika och behöver balanseras. Belysningen behöver även uppfylla byggnadstekniska önskemål så som installationsförutsättningar, drift och underhåll.

Patienter

- Lämplig belysningsdesign tillsammans med rätt urval av armaturer är avgörande för att skapa en miljö som hjälper patientens återhämtning. Den rätta atmosfären kan påverka humör och uppfattning samt ge trygghet och säkerhet. Armaturernas design måste också ta hänsyn till infektionskontroll, oavsett om man minimerar horisontella ytor för att minska dammuppsamlingen eller för att underhålla och rengöra. I utvecklingen av armaturer för utsatta miljöer har stor vikt lagts vid testning för att säkerställa att armaturerna inte kan utnyttjas för självskadebeteende samt motstå yttre påverkan som slag, öppen låga och vandalism.

Personal

- Rätt belysning underlättar utförandet av visuella uppgifter av sjukhuspersonal, från undersökning till nattobservation. Belysningen kan också förbättra personalens välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen.

Besökare

- Belysning måste bidra till en övergripande atmosfär av komfort, säkerhet och lugn för besökarna. Det kan också hjälpa till att uppmuntra positiva känslor från besök.

 

 

Psykiatrisk vårdmiljö
Vårdbelysning