SmartScan Nödljus

I Thorlux sortiment finns nödljus både som separata armaturer eller integrerat i vanlig armaturmodeller.

SmartScan nödljushantering finns som två olika plattformar:

  • I plattform 1 så är nödljusarmaturerna stand-alone, och varje armatur självtestar sig på ett motsvarande sätt som Auto-test armaturer.
    Skillnaden är att SmartScan armaturerna kan initieras för test och avläsas med en SmartScan programmeringsenhet.

  • I Plattform 2 så är nödljusarmaturerna kopplade mot en SmartScan Gateway som ger distansövervakning då status och driftdata publiceras on-line i realtid på en SmartScan website. Automatisk testning kan även schemaläggas via website för att minimera avbrott i fastighetens normala drift, samtidigt som det sparar in kostnader när man inte behöver skicka ut personal på plats för att genomföra och dokumentera testerna.

 

 

SmartScan programmeringsenhet för att läsa ut testdata från stand-alone nödljusarmaturer med självtestningsfunktion.

SmartScan Gateway som med full automatik samlar in drifts och testdata och publicerar på websida för distansövervakning. Schemaläggning av tester samt utdrag av testrapporter är andra funktioner som erhålls.