Nödljusarmatur med SmartScan

Nödljus med SmartScan teknik finns både som separata nödljusarmaturer eller integrerat i armaturer för allmänljus.

Alla armaturer med SmartScan nödljusteknik har som standard Auto-test funktion och kan kopplas upp mot en SmartScan webbportal för distansövervakning.

  • I Plattform 1 så är nödljusarmaturerna stand-alone, och varje armatur självtestar sig på ett motsvarande sätt som Auto-test armaturer. Skillnaden mot rena Auto-test armaturer är att SmartScan armaturerna kan initieras för test och avläsas med en SmartScan programmeringsenhet.
  • I Plattform 2 så är nödljusarmaturerna uppkopplade mot internet via en SmartScan Gateway som publicerar status och driftsdata i en webbportal. Detta ger möjlighet till full distansövervakning med larmfunktion vid åtgärdsbehov. Armaturerna kan även plottas in på fastighetsritning för enkel grafisk översikt av faktisk placering. Den automatisk testningen kan också schemaläggas via webbportalen för att minimera avbrott i fastighetens normala drift, samtidigt som det sparar in kostnader när man inte behöver skicka ut personal på plats för att genomföra och dokumentera testerna.

 

 

SmartScan programmeringsenhet för att läsa ut testdata från stand-alone nödljusarmaturer med självtestningsfunktion.

SmartScan Gateway som med full automatik samlar in drifts och testdata och publicerar på websida för distansövervakning. Schemaläggning av tester samt utdrag av testrapporter är andra funktioner som erhålls.