Programmering


Armaturer med Smart/SmartScan kan enkelt programmeras för önskad funktionalitet med en programmeringsenhet. Programmeringsenheten kan både programmera armaturerna samt läsa ut data från armaturerna.

Följ våra manualer på svenska, kolla på videoguiderna eller kontakta oss för support.