Videoguider

Hur Smart fjärrkontroll fungerar:

 

Dimmning med återfjädrande tryckknapp:

 

Introduktion: Programmeringsenhet:

Manuellt test av nödljus:

Test av trådlösa Smart armaturer:

Koppla upp Smart armatur till Gateway:

Adressering av trådlösa armaturer:

Stänga av och sätta på radiosändare: