Energiövervakning och Historik

Smart systemet övervakar och lagrar som standard armaturernas driftsinformation vilket möjliggör analys av underhållsbehov och energiförbrukning mm. Informationen kan antingen läsas ut manuellt från respektive armatur med en Smart programmeringsenhet eller med full automatik från SmartScan website om armaturerna är kopplade till en SmartScan Gateway.

Lagrad data är t.ex.

  • Antalet timmar armaturen har varit inkopplad mot nätspänning
  • Antal timmar armaturen varit tänd
  • Genomsnittlig dimmningsnivå i %
  • Armaturens status mm.

Med en SmartScan Gateway ges även distansövervakning i realtid avseende driftsstatus av både allmänbelysning och nödljus samt resultat av automatiskt genomförda nödljustester. Annan information som är tillgänglig tack vare närvarosensorerna är beläggningsdata över tid, för varje rum där armaturer är installerade!