Energiövervakning och Historik

Smart sensorer övervakar och lagrar armaturernas driftsinformation för analys av underhållsbehov, status och energiförbrukningsberäkningar mm. Informationen kan läsas ut via enskilda armaturer med programeringsenheten. Alternativt kan hela systemet övervakas via webbsida då armaturerna kombineras med en gateway.

  • Översikt av fastighetens engergiförbrukning
  • Notifiering av eventuella fel i armaturer
  • Central Administrering
  • Testning och rapportering av nödljus