Energi- och Driftsövervakning

Smart / SmartScan systemet övervakar och lagrar som standard armaturernas driftsinformation vilket möjliggör analys av underhållsbehov och energiförbrukning mm. Informationen kan antingen läsas ut manuellt från respektive armatur med en Smart programmeringsenhet eller med full automatik i realtid från SmartScan website om armaturerna är uppkopplade via en SmartScan Gateway.

Lagrad standarddata är:

  • Antalet timmar armaturen har varit inkopplad mot nätspänning
  • Antal timmar armaturen varit tänd
  • Genomsnittlig dimmningsnivå i %
  • Armaturens status mm.

Med en SmartScan Gateway & Website erhålls drifts- och energidata i realtid för båda allmänbelysning och nödljusbelysning.
Informationen visas smidigt i grafer och diagram med aggregerad data för byggnad – rum- enskild armatur.

Annan information som är tillgänglig är visning av lokalutnyttjande över tid, där data loggats av respektive armaturs närvarosensor.

Tekniken i SmartScan Gateway:

  • Gateway kommunicerar med server/internet över mobilnätet för att uppdatera webportalen
  • Använder sig av GSM/4G/(5G) mobilnätet
  • Behöver inte konfigureras i lokalt wifi-nätverk och brandväggar
  • Kommunikation mellan armaturerna med trådlös meshteknik