Utbildning

Vi har ett brett utbud av välgenomtänkta och funktionella armaturer för utbildningsmiljöer såsom förskolor, skolor och universitet. Armaturerna har klassledande energieffektiva LED-ljuskällor med en konstruktion som gör både installation och underhåll enkelt.  Armaturerna finns tillgängliga i modeller för olika typer av styrsystem och finns även i varianter med nödljus, antingen integrerat i armaturerna eller som separata fristående nödljusarmaturer.

I modeller med det helt integrerade styrsystemet SmartScan har varje armatur har sin egen sensor vilket ger en optimal energibesparing via dagljusdimmning, närvaro- och frånvarostyrning med mera. Armaturerna med SmartScan går också att koppla upp mot Internet för distans- och energiövervakning. Med förprogrammerade ljusscener kan olika scenario enkelt väljas via ljuspanel eller fjärrkontroll. Detta kan till exempel vara olika ljusscener för filmvisning, presentationer, laborationer mm.

Läs mer om fördelarna med att kombinera klassledande armaturer med styrsystemet SmartScan.

Klassrum

Korridor, trapphus & matsal

Fasad & områdesbelysning

Idrotts- och Sporthallar