Solite Europe Ltd är en ledande tillverkare av belysningsutrustning och armaturer för laboratorier, läkemedelsområden, halvledartillverkning, hälso- och sjukvård, storkök och livsmedelsindustrin. Bland kunderna finns offentliga och storföretag världen runt. Mad In Light är en strategisk partner till Solite på svenska marknaden.

https://www.solite-europe.com/