Användarkontroll

Som standard lyser SmartScan armaturerna i energispar. Vid behov kan användare styra önskad ljusnivån. Efter manuell överstyrning går systemet sedan automatisk tillbaks till energisparläget efter att armaturerna stängts av när ingen närvaro upptäckts.

SmartScan kan styras trådlöst via Scenplatta, fjärrkontroll eller via app (finns för IOS/Android). Armaturerna kan gå till auto, styras till något av de 5 scenerna. Det finns tre olika layouts för touchpaneler, regular, teaching & meeting. Kundanpassad desgin på förfrågan.

 

App för iOS eller Google Play

Touchpanel för val av Scen eller dimning.