Användarkontroll

Som standard lyser Smart och SmartScan armaturerna enligt det konfigurerade energisparprogramet. Vid behov kan användare alltid överstyra detta. Efter manuell överstyrning går systemet sedan automatisk tillbaks till energisparläget efter att armaturerna stängts av när ingen närvaro upptäckts.

Manuell överstyrning kan göras via SmartScan touchpanel, fjärrkontroll eller via återfjädrande tryckknapp som kopplats till styrtrådarna (motion-line) i Smart armaturer.
Olika typer av Scen-inställningar kan också förprogrammeras för att sedan enkelt väljas från touch panel eller fjärrkontroll.

Armaturer med SmartScan kan även styras via Smarta telefoner, där operativsystemen IOS/Android har stöd.