Användarkontroll

Som standard lyser Smart och SmartScan armaturerna i energispar, vid behov kan användare överstyra detta. Efter manuell överstyrning går systemet sedan automatisk tillbaks till energisparläget efter att armaturerna stängts av när ingen närvaro upptäckts.

Smart armaturer kan dimmas eller tändas upp/stängas av genom återfjädrande tryckknapp inkopplad in på motion-line. Armaturerna kan gå till auto, dimmas, styras till något av de 3 scenerna eller stängas av via en touchpanel eller fjärrkontroll. Det finns tre olika layouts för touchpaneler, regular, teaching & meeting. Kundanpassad desgin på förfrågan.

 

Snabbkopplingskit av återfjädrande tryckknapp till motionline.

Layouts för touchpaneler och fjärrkontroller.

 


SmartScan armaturer kan styras trådlöst via Scenplatta, fjärrkontroll eller via app (finns för IOS/Android). Armaturerna kan gå till auto, styras till något av de 3 scenerna. Det finns tre olika layouts för touchpaneler, regular, teaching & meeting. Kundanpassad desgin på förfrågan.

 

USB-dongle för att styra armaturer via smartphone.

Layouts för touchpaneler och fjärrkontroller.