Lager & Industri

Armaturer speciellt framtagna för lager och industri med senaste LED teknik där effektivt energiutnyttjande är prioriterat. Robusta kvalitetsarmaturer för miljöer som kräver driftsäkerhet. Armaturerna finns tillgängliga i modeller för olika typer av styrsystem och finns även i varianter med nödljus, antingen integrerat i armaturerna eller som separata fristående nödljusarmaturer.

I modeller med det helt integrerade styrsystemet SmartScan har varje armatur sin egen sensor vilket ger en optimal energibesparing via dagljusdimmning, närvaro- och frånvarostyrning samt  dimmning till förvalda säkerhetsnivåer med mera. Sensorerna finns i modeller som klarar upp till 14 meters höjd.

Armaturerna med SmartScan går också att koppla upp mot Internet för distans- och energiövervakning.

 

 

<IP44

>IP44

Fasad & Område