Teknik & Område

Skapa en trygg och säker arbetsmiljö med god belysning. Använd robusta armaturer som tål att sitta i utsatta miljöer med komponenter som klarar lång driftstid. Fasadarmaturern så som Realta ger en god områdesbelysning med låg bländning. Vårt breda sortiment av stolparmaturer täcker upp behov från allt från parkering och GC-vägar.