Närvarodetektion

Smart och SmartScan har integrerad närvarosensor. PIR-Sensorer detekterar närvaro av den värmestrålning (IR) som som sänds ut från våra kroppar. Varje armatur har sin egen sensor får man full närvarotäckning i aktuella rumsytor. Två olika typer av sensor finns att tillgå, en standardsensor som klarar upp till 8 meters monteringshöjd samt en höghöjdssensor som klarar upp till 18 meters monteringshöjd. Smart/SmartScan armaturer stödjer både närvaro- och frånvarostyrning samt val av tidsintervall de skall agera efter. Vidare går det också att konfigurera armaturerna med korridorsfunktioner som dimmning till önskad säkerhetsnivå under vald tid för att därefter släckas.

SmartScan Radar är en ny typ av närvarodetektionsteknik som använder en högre frekvens än microvågssensorer. Sensorn kan placeras direkt på ljuskällan innanför armaturen kappsling. Radar är mindre känsligt för felutslag än microvågsteknik med högre upplösning.

 

Höghöjdssensor - Detektionsområde

SmartScan External Närvarosensorer

Smart / SmartScan Internal Närvarosensorer

Låghöjdssensor - Detektionsområde

Radarsensor - Detektionsområde

 

Utomhussensor - Detektionsområde