Närvarodetektion

Armaturer med SmartScan ljusstyrning har integrerade närvarosensorer. PIR-Sensorerna detekterar närvaro av den värmestrålning (IR) som som sänds ut från våra kroppar. Då varje armatur har sin egen sensor får man full närvarotäckning i aktuella rumsytor. Två olika typer av sensorer finns att tillgå, en standardsensor som klarar upp till 8 meters monteringshöjd samt en höghöjdssensor som klarar upp till 18 meters monteringshöjd. SmartScan armaturer stödjer både närvaro- och frånvarostyrning samt konfigurerbara tidsintervall de skall agera efter. Vidare går det också att konfigurera armaturerna med korridorsfunktioner som dimmning till önskad säkerhetsnivå under vald tid för att därefter släckas.

SmartScan Radar är en ny typ av närvarodetektionsteknik som använder en högre frekvens än microvågssensorer. Detta gör att Radartekniken är mindre känsligt för felutslag än microvågstekniken.
Då sensorn i SmartScan Radar armaturer är placerad direkt på LED kretskortet innanför armaturen kappsling så är den också skyddad mot yttre påverkan vilket gör tekniken lämplig i våra vandalklassade armaturer.

 

Höghöjdssensor - Detektionsområde

SmartScan External Närvarosensorer

SmartScan Internal Närvarosensorer

Låghöjdssensor - Detektionsområde

Radarsensor - Detektionsområde

 

Utomhussensor - Detektionsområde