Närvarodetektion

Varje Smartarmatur är utrustad med en passiv infraröd närvarosensor. Sensor detekterar närvaro av värmestrålningen (IR) som som sänds ut från våra kroppar.
Tack varje att varje armatur har egen närvarosensor slipper man döda fläckar. IR-strålningen går inte genom väggar starkt nog att ge utslag för omkringliggande armaturer. Tänk på att sensorernas räckvidd förkortas i kalla miljöer eller där skyddsutrustning så som hjälmar används. Smartarmaturer finns utrustade med två typer av sensorer, en för låghöjds-; normala kontorsmiljöer och en höghöjdssensor.

Via programmering av Smartarmaturen väljer man enkelt mellan närvarofunktion eller frånvarofunktion. Om önskat kan armaturen dimmra ner till vald säkerhetsnivå, så kallad korridorsfunktion och om önskat därefter släcka efter en vald tid.