Närvarodetektion

Varje Smart och SmartScan armatur är utrustad med en infraröd närvarosensor. Sensorn detekterar närvaro av den värmestrålning (IR) som som sänds ut från våra kroppar. Då varje armatur har sin egen sensor får man full närvarotäckning i aktuella rumsytor.

Två olika typer av sensor finns att tillgå, en standardsensor som klarar upp till 8 meters monteringshöjd samt en höghöjdssensor som klarar upp till 18 meters monteringshöjd.

Smart/SmartScan armaturer stödjer både närvaro- och frånvarostyrning samt val av tidsintervall de skall agera efter. Vidare går det också att konfigurera armaturerna med korridorsfunktioner som dimmning till önskad säkerhetsnivå under vald tid för att därefter släckas.