Dynamiskt ljus - ColourActive

Låt belysningen följa den naturliga, cirkadiska rytmen. Våra SmartScan armaturer med ColourActive teknik gör dynamiskt ljus enkelt.

Armaturer med ColourActive-teknik är försedda med dubbla LED-kretsar med varma, 3000K och kalla, 6500K dioder. Sömlös övergång för färgtemperaturen erhålls genom att styra ljussensitiviteten för respektive krets.
Styrningen av färgtemperaturen sker antingen med full automatik eller via manuell styrning.

- Full automatik erhålls via en ColourActive Gateway som trådlöst kommunicerar med armaturerna under dygnets timmar och ger instruktioner om önskad färgtemperatur.
Scheman för dygnets inställningar ställs enkelt in via ett webbgränssnitt. Denna lösning passar bra för styrning av hela byggnader eller större installationer.

- Manuell styrning  sker genom touchpaneler där önskad färgtemperatur väljs.
Denna lösning passar bra i mindre kontor, konferens- eller mötesrum. Manuell styrning kan också överstyra automatisk styrning vid behov, t.ex. i kontor där grafiskt arbete utförs.

Med vår ColourActive lösning är implementeringen av ett komplett och fullt automatiserat system mycket enkelt. Det som behövs är Armaturer med SmartScan ColourActive styrning plus en ColourActive Gateway. Då armaturerna har inbyggda sensorer för närvaro-, frånvaro- och dagljusreglering, ger de tillsammans med färgtemperaturstyrningen full automatik utan att några andra externa styrsystem behöver användas eller konfigureras.
SMART helt enkelt!

Samtliga ColourActive-armaturera finns också att beställa med DALI för extern styrning. Se modeller med ColourControl.

 


Läs mer om om ColorActive i broschyren här: SmartScan Colour Active Lighting

Armaturer med ColourActive