Intensivvård

Belysningen för miljöer med akutsjukvård kräver mycket ljus (>1000lux som mest vid undersökningar) men det ska helst även vara bländfritt. Ljusnivån bör vara så pass hög så akutsjukvårdspersonalen ser att behandla men samtidigt skapa så lite obehag som möjligt för patienten.

Två typer av belysningssätt rekommenderas för akutavdelningar.

  • 600x600 armatur med två separata tändningar såsom Thorlux High Dependency Modular som placeras rakt ovanför britsen. Armaturen kontrollerar bländningen via Micro raster för allmänljuset (dimbart) men ger även akutpersonal möjlighet att tända upp undersökningsljuset (icke dimbart) med sin högeffektiva satin polykarbonat refraktor.
  • Det andra sättet att effektivt belysa akuten är med två asymmetriska armaturer som placeras på var sin sida om britsen. Här rekommenderar vi Thorlux High Dependency Linear. Denna lösning reducerar patientbländning samt gör så att personal inte skuggas i sitt viktiga arbete.