Lokalutnyttjande

Då varje SmartScan armatur är utrustad med en närvarosensor kan man utnyttja insamlad data till att mäta och visualisera hur lokalerna utnyttjas över tid. Oftast har man bokningssystem för konferens och mötesrum som ger motsvarande data, men hur är det med alla andra kontorsutrymmen?

Genom att koppla en SmartScan Gateway till SmartScan armaturer loggas närvaro för respektive rumsyta i realtid. Beläggningen kan sedan spelas upp timme för timme i webgränssnitt för valt datum. Det finns även möjlighet att ta del av live-data för t.ex. en reception för att enkelt och snabbt se om ett konferensrum är upptaget oavsett gjorda bokningar.

Ytterligare användningstillämpningar är analyser av historisk insamlad beläggningsdata för att planera lokalverksamheten framöver.