Dagljusdimning

dimming-day   dimming-night

En ljussensor placerad i varje armatur mäter och styr ljusstyrkan för respektive armatur för att uppnå önskad ljusmängd på definierad arbetsyta. Detta innebär att armaturer placerade närmare ljusinsläpp lyser mindre, eller inte alls beroende på konfiguration, än armaturer längre bort från ljusinsläpp. Detta spar energi och reducerar kostnader. Enligt fallstudier upp till 80% besparing i kombination med närvaro och frånvarostyrningen som också finns inbyggd i Smart och SmartScan armaturerna.

Möjlighet finns givetvis att överstyra automatisk vald ljusnivån utifrån individuella önskemål via touch panel eller fjärrkontroll (se tillbehör).

Ladda ner utdrag ur katalog här: Thorlux – SMART Dimming

 

Konstantljusstyrning

Utöver den automatiska dagljusregleringen har Smart och SmartScan armaturerna inbyggd funktion för att kompensera för att LED dioderna rent tekniskt ger mindre ljus över en längre tidsperiod. I takt med att LED dioderna tappar effektivitet dimmras armaturen automatiskt upp i effekt för att bibehålla konstant ljusflödet. 

 

 

Optimerat armaturljusflöde

Armaturer med Smart ger aldrig mer ljus än användaren behöver. Vid nyinstallationen kalibreras armaturens konstantljussensor efter önskad ljusnivå.
Detta innebär att armaturen inte behöver ge max ljus den på grund av överdimensioneringen gentemot underhållsfaktorn.