Dagljusdimning

Armaturer med SmartScan har en ljussensor placerad i varje armatur som mäter och styr ljusstyrkan för respektive armatur för att uppnå önskad ljusmängd på definierad arbetsyta. Detta innebär både att armaturer placerade närmare ljusinsläpp lyser mindre, än armaturer längre bort från ljusinsläpp samtidigt som de behöver lysa mindre mitt på dagen jämfört med kvällen. Detta spar energi och reducerar kostnader. Enligt fallstudier upp till 80% besparing i kombination med närvaro- och frånvarostyrningen som också finns inbyggd i SmartScan armaturerna.

Möjlighet finns givetvis att överstyra automatisk vald ljusnivån utifrån individuella önskemål via touch panel eller fjärrkontroll (se tillbehör).

Konstansljusstyrning

Utöver den automatiska dagljusregleringen har SmartScan armaturerna inbyggd funktion för att kompensera för att LED dioderna rent tekniskt ger mindre ljus över en längre tidsperiod. I takt med att LED dioderna tappar effektivitet dimmras armaturen automatiskt upp i för att bibehålla konstant ljusflödet.

Optimerat armaturljusflöde

Armaturer med SmartScan ger aldrig mer ljus än användaren behöver. Vid nyinstallationen kalibreras armaturens konstantljussensor efter önskad ljusnivå. Detta innebär att armaturens ljusflöde inte behöver överdimmensioneras för att kompensera för underhållsfaktorn. Detta sparar energi!