SmartScan Ljusstyrning

SmartScan är ett ljusstyrningssystem som är fullt integrerat i våra SmartScan-armaturer för att enkelt och effektivt styra belysningen till önskad ljusnivå. Varje armatur är komplett med sensor och styrenhet, vilket gör både installation och användande mycket enkelt. Detta då inga övriga externa styrsystem behövs. Allt för att minimera energianvändning samtidigt som högsta komfortnivå erhålls.

Ljusstyrningen med SmartScan omfattar:

 • Rörelsedetektion av närvaro/frånvaro
 • Dagljusdimmning
 • Ställbar frånvarodämpning/korridorsfunktion
 • Trådlös gruppkommunikation (både inom grupp och med andra grupper)
 • Ljus-sceninställningar
 • Snabbkoppling av Wielandtyp
 • Drifts och energiövervakning
 • Enkel programmering av armaturer med IR enhet

 

SmartScan katalog

 

 

Armaturer med SmartScan kan kopplas upp mot internet via Gateway. Med webbläsare kan enkelt belysningsystemet övervakas.

 • Distansövervakning av driftsstatus med larmfunktion vid åtgärdsbehov
 • Visning av inplottade armaturer på ritning med statusindikator för enkel översikt
 • Publicering av energidata, t.ex. visning av hur mycket energi som har förbrukats/sparats för viss tidsperiod
 • Övervakning av nödljusarmaturer och utfall av planerade nödljustester

Utöver den automatiska ljusstyrningen går det även att manuellt överstyra belysningen via tillbehör så som kontrollpaneler eller fjärrkontroller.
SmartScan armaturer finns även med nödljusdrift, där uppkopplade SmartScan-armaturer kan distansövervakas testplaneras och testas.

 Funktion  SmartScan External  SmartScan Radar SmartScan Internal
 Närvarodetektion  PIR Radar PIR
 Gruppstyrning Trådlös (RF Mesh) Trådlös (RF Mesh) Trådlös (RF Mesh)
 Dimbar med återfjädrande tryckknapp
 Konstantljusstyrning
 Programmerbar ljusnivå
 Ljusscener
 Tidsstyrning (med Gateway)
 Närvaroövervakning (med Gateway)
 Energiövervakning (med Gateway)
 Dynamiskt ljus (med Gateway)
 Webbövervakning (med Gateway)