Vad är Smart?

“SMART” är ett system för integrerad ljusstyrning för att enkelt och effektivt styra belysningen till önskad lux-nivå. Allt för att minimera energianvändning samtidigt som högsta komfortnivå erhålls. Varje armatur är komplett med både sensorer och kontrolldon för styrning vilket gör både installation och användande mycket enkelt. Detta då inga övriga externa styrsystem behövs.

Smart baseras på DALI tekniken och uppfyller kraven för att leverera energieffektiv belysning i offentliga lokaler.

Några av huvudfunktionerna i Smart:

 • Konstantljusstyrning, automatisk dimning med hänsyn tagen till aktuellt dagljusinsläpp
 • Rörelsedetektion av antingen närvaro eller frånvaro med ställbara tidsparameters
 • Inställbar frånvarodämpning, korridorfunktion
 • Trådbunden eller Trådlös kommunikation
 • Snabbkopplingar av Wielandtyp
 • Ljusscener från kontrollpanel eller fjärrkontroll
 • Manuell dimning/tänd/släck från kontrollpanel, återfjädrande tryckknapp eller fjärrkontroll
 • Drifts- och energiövervakning, både manuellt avläsningsbart och med full automatik via
  SmartScan Gateway och on-line publicering.
 • Automatisk nödljustestning och statuspublicering on-line via SmartScan Gateway.

 

 

 

Video om Smart   Video om trådlös Smart (SmartScan)