Vad är Smart respektive SmartScan?

Smart och SmartScan är system för integrerad ljusstyrning i armaturer för att enkelt och effektivt styra belysningen till önskad ljusnivå. Varje armatur är komplett med sensor och kontrolldon för styrning, vilket gör både installation och användande mycket enkelt. Detta då inga övriga externa styrsystem behövs. Allt för att minimera energianvändning samtidigt som högsta komfortnivå erhålls.

Smart och SmartScan baseras båda på DALI teknik och det som skiljer systemen åt är att Smart har trådbunden gruppkommunikation och SmartScan har en trådlös gruppkommunikation. Vidare kan SmartScan armaturer också kopplas upp mot Internet via en trådlös Gateway för att publicera drifts och energidata i realtid. Driftsdata kan också läsas ut manuellt via programmeringsenhet från både Smart och SmartScan armaturer.

 

Konfigurationen av Smart och SmartScan armaturer görs enkelt med en IR baserad programmeringsenhet som både kan läsa ut och sända önskad konfiguration. Några av de funktionerna som kan konfigureras i armaturerna är:

  • Konstantljusstyrning, automatisk dimning med hänsyn tagen till aktuellt dagljusinsläpp
  • Rörelsedetektion av antingen närvaro eller frånvaro med ställbara tidsintervaller
  • Inställbar frånvarodämpning, korridorfunktion med ställbara tidsintervaller
  • Olika ljusscener som aktiveras från kontrollpanel eller via fjärrkontroll

Utöver den automatiska ljusstyrningen går det även att manuellt överstyra belysningen via tillbehör så som kontrollpanel, fjärrkontroll eller återfjädrande tryckknapp för trådbundna Smart armaturer.

Trådbundna Smart armaturer för infällnad levereras med 6-polig snabbkopplingar av Wielandtyp för enkel installation. Färdiga anslutningskablar med motsvarande kontakter finns som standardtillbehör i olika längder.

Smart och SmartScan armaturer finns även med nödljusdrift, där uppkopplade SmartScan även kan både distansövervakas och testas.

Smart

SmartScan (trådlöst Smart)

 Funktion  SmartScan External  SmartScan Radar SmartScan Internal  Smart
 Närvarodetektion  PIR Radar PIR PIR
 Gruppstyrning Trådlös (RF Mesh) Trådlös (RF Mesh) Trådlös (RF Mesh) Motionline (2-ledad buss)
 Dimbar med återfjädrande tryckknapp
 Konstantljusstyrning
 Programmerbar ljusnivå
 Ljusscener
 Tidsstyrning (med Gateway)
 Närvaroövervakning (med Gateway)
 Energiövervakning (med Gateway)
 Dynamiskt ljus (med Gateway)
 Webbövervakning (med Gateway)

 

PIR Närvarosensor, programeringssensor samt ljusmätare infällt i armatur. Programdrivdon samt sensorer som styr armaturens DALI-drivdon.