Vad är Smart?

"SMART" är ett system för integrerad ljusstyrning för att enkelt och effektivt styra belysningen till önskad lux-nivå. Allt för att minimera energianvändning samtidigt som högsta komfortnivå erhålls. Varje armatur är komplett med både styrning och sensorer vilket gör både installation och användande mycket enkelt. Detta då inga externa styrsystem behövs.

Smart uppfyller kraven för att leverera energieffektiv belysning i offentliga lokaler.

Några av huvudfunktionerna i Smart:

  • Konstantljusstyrning, Automatisk dimning med hänsyn tagen till aktuellt dagljusinsläpp
  • Rörelsedetektion av antingen närvaro eller frånvaro
  • Inställbar frånvarodämpning, korridorfunktion
  • Trådbunden eller Trådlös kommunikation
  • Snabbkopplingar av Wielandtyp
  • Ljusscener från kontrollpanel eller fjärrkontroll
  • Manuell dimning/tänd/släck från kontrollpanel, återfjädrande tryckknapp eller fjärrkontroll
  • Drifts- och energiövervakning

 

Video om Smart

Video om trådlös Smart (SmartScan)