Gruppstyrning

Smart armaturer kan enkelt kopplas ihop till ett grupperat system för att t. ex. reagera på närvaro eller styras med scenkontroller. Trådbundna Smart armaturer kopplas ihop med två styrtrådar som benämns “Motionline”.  SmartScan armaturer går också att koppla mot SmartScan Gateway som ger en distansövervakning och automatisk datainsamling som publiceras på webben för enkel åtkomst.

Läs vidare här: Thorlux – SMART Motionline

SmartScan armaturer konfigureras med byggnads och grupptillhörighet via radio-sändare, (868 MHz). Kommunikationen bygger på mesh-teknik vilket innebär att varje armatur inom systemet vidarbefodrar signal från andra kringliggande armaturer vilket förlänger räckvidden. Armaturerna kan fritt programmeras till individ/grupp- och byggnadstillhörighet för att dela närvaro och scenkontroller. Möjlighet finns även att slava grupper mot närvarosignaler. SmartScan-armaturer kan även kopplas upp mot Gateway som laddar upp driftsdata mot webbserver.

 

 

 

För enklast installationer i inomhusmiljöer kan med fördel snabbkopplingar av Wielandtyp användas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trådlösa Smart armaturer kan övervakas via internet med hjälp av en Gateway.