TRT logo

tnt_top

TRT Lighting är ett specialistföretag med mer än 20 års erfarenhet som fokuserar sin verksamhet uteslutande på LED armaturer ämnade för väg- och tunnelbelysning. Armatursortimentet omfattar produkter såsom Aspect 1, 2, 3 och 4 samt Verso. Företaget har levererat mer än 30000 armaturer till några av de mest uppmärksammaste, högtrafikvolymprojekten runt om i världen.

Mad In Light samarbetar med TRT Lighting angående produktutveckling, marknadsföring och försäljning av LED armaturer för belysning av våra svenska vägar och tunnlar. Vår gemensamma strategi är att arbeta långsiktigt med fokus på energieffektivitet, driftsäkerhet, intelligenta styrsystem och avancerad LED-teknik.

TRT Lighting är en belysningsdivision inom börsnoterade F.W.Thorpe PLC Group. Företagsgruppen har tillverkat belysningsarmaturer kontinuerligt sedan 1936 då Frederick William Thorpe grundade företaget. TRT Lighting har huvudkontoret i Redditch, worchester i centrala England.

Vi arbetar målmedvetet tillsammans med TRT Lighting för att minska vår egen och därmed våra kunders miljöbelastning. Vårt miljöarbete utgår från synsättet att varje sparad kilowattimme hushåller med både jordens och våra kunders resurser samtidigt som vi uppfyller myndigheters krav i form av lagstiftning, förordningar och lokala regler.

www.trtlighting.co.uk