Mad In Light

...är ett svenskt belysningsföretag med mer än 40-års erfarenhet inom offentlig belysning. Vi är galet intresserade av energieffektiv belysning och marknadsför armatur- och belysningslösningar på projektmarknaden för offentlig belysning. Mad In Light är partner i Sverige till ledande Europeiska belysningstillverkare.

 

Vi vänder oss till

...arkitekter, ljuskonsulter, elkonsulter och stads/infraplanerare där vi önskar samarbete på ett så tidigt stadium som möjligt i projektprocessen för att bäst kunna uppfylla estetiska, miljö och tekniska önskemål inom givna budgetramar. Vår styrka är flexibilitet, snabbhet och problemlösningsförmåga när det gäller att möta våra kunders krav och önskemål.

LED armaturer för nästan alla miljöer

…tillsammans med våra leverantörer så erbjuder vi miljövänliga och energisnåla LED armaturer med absolut senaste belysningsteknik. Vi har LED armaturer för interiör- och exteriöra miljöer såsom skolor, hälsa- och sjukvård, kriminalvården, kontor, butiksmiljö, hotell, industri- och lager, idrottsanläggningar och skyltbelysning.

Energieffektiv belysning i världsklass

…kombinerat med Thorlux styrsystem Smart, som kontinuerligt via en sensor i armaturen mäter mängden dagsljus och eventuell närvaro av personer i lokalen, minimeras energiförbrukningen med bibehållen ljuskomfort och kvalité. Läs mer om tekniken under Smart Ljusstyrning.