Mad In Light

...är ett svenskt belysningsföretag med mer än 40-års erfarenhet. Vi är galet intresserade av energieffektiv belysning och marknadsför armatur- och belysningslösningar på projektmarknaden för privat och offentlig belysning. Vår målsättning är leverans av projekt där våra kunder får optimal ljusdesign och support i kombination med lägsta investerings- och energikostnad över tid. 

Vi vänder oss till

...arkitekter, ljuskonsulter, elkonsulter, installatörer samt fastighetsägare där vi önskar samarbete på ett så tidigt stadium som möjligt i projektprocessen för att bäst kunna uppfylla både estetiska och energieffektiva önskemål inom givna budgetramar. Vår styrka är flexibilitet, snabbhet och problemlösningsförmåga när det gäller att möta våra kunders krav och önskemål.

LED armaturer för alla miljöer

…vi erbjuder miljövänliga och energisnåla LED armaturer med absolut senaste belysningsteknik. Vi har LED armaturer för interiör- och exteriöra miljöer såsom skolor, hälsa- och sjukvård, kriminalvården, kontor, butiksmiljö, hotell, industri- och lager, idrottsanläggningar och skyltbelysning.

Energieffektiv belysning i världsklass

…kombinerat med styrsystemet SmartScan, som kontinuerligt via en sensor i armaturen mäter mängden dagsljus och eventuell närvaro av personer i lokalen, minimeras energiförbrukningen med bibehållen ljuskomfort och kvalité. Befintliga fastigheter med konventionell belysning sparar upp till 80% av energiförbrukningen med nya LED armaturer som styrs via vårt styrsystem. Läs mer om tekniken under Ljusstyrning.