Patientrum & Vårdavdelningar

Belysning inom patient och vårdavdelningar behöver möta olika krav som funktion, estetik och energieffektivitet. Ljusnivåerna måste vara tillräckligt höga för att vårdpersonalen ska kunna ta hand om patienterna, men inte så höga att de påverkar komforten hos de patienter som försöker vila. Ljuskrav inom avdelningsområdena kan i allmänhet delas in i fyra områden:

 

  • Allmän belysning: Konstruktionen och prestandan för de infällda Sky-Dome och ytmonterade Jubilee XL armaturerna gör att de är idealiska för allmänbelysning i centrala cirkulationsutrymmen. Allmänbelysningen kompletteras också via uppljuset som kan aktiveras i Medica armaturen.
  • Patientbelysning: Den nedåtriktade belysningen från Medica armaturen ger i genomsnitt över 300 lux i läs- / aktivitetsområdet. Detta kan dimmas av patienten, vilket ökar patientens komfort och ger patienten kontroll över sin närmaste miljö.
  • Nattbelysning: Dedikerade nattbelysningslampor ger kontrollerad belysning samtidigt som störningar av sovande patienter minimeras. Exempel på armatur för detta ändamål är LED Night Light som finns som infälld och utanpåliggande modell.
  • Övervakningsbelysning: Används för att övervaka sovande patienter under rondering av patienter som behöver en högre vårdnivå under natten. En dedikerad LED enhet i Medica armaturen ger denna funktion.