Kvalitetspolicy

Mad In Light tar ansvar för kvaliteten i levererade produkter och tjänster. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med kvalitet som en integrerad del i den dagliga verksamheten. Tillsammans med våra leverantörer och partners strävar vi efter att ligga i framkant av utvecklingen för de produkter och tjänster vi levererar. Vi uppfyller mål och fattar beslut enligt dessa vägledande principer:

  • Leveranser till kund ska ha hög kvalitet och utgöra goda referenser för framtida affärer.
  • Kvalitetsmålen är högt satta för att utveckla effektiva arbetssätt och driva ständig förbättring.
  • Kvalitetsarbetet bedrivs systematiskt med tydlig struktur.
  • Kompetensutveckling säkerställer att medarbetare har rätt kompetens att leda och bidra i kvalitetsarbetet internt samt i kravställandet på leverantörer.
  • Dialogen med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter bygger på förtroende och samverkan.
  • Lagstiftning utgör minimikrav och bidrar, tillsammans med andra interna och externa krav, till vår utveckling.
  • Uppföljning hjälper oss att göra det vi kommit överens om samt utvecklas över tid.