SMART Ljusstyrning

smart

Smart

Thorlux Smart System utnyttjar den senaste “Digitala Tekniken” för att på ett enkelt och effektivt sätt styra belysning för att minimera energianvändning samtidigt som högsta komfort nivå erhålls.

En diskret sensor integrerad i armaturen övervakar aktuell nivå på befintlig ljusstyrka samt kontrollerar närvaro för att sedan styra ljusnivån till en fördefinierad nivå. Systemet säkerställer också att aktuellt utrymme bara är upplyst när någon befinner sig där.

Belysning står för en relativt hög andel av energiförbrukningen i en byggnad, speciellt om icke styrda urladdningslampor eller lysrörsarmaturer är installerade. Detta gör att en investering i SMART Ljusstyrning oftast är lätt att räkna hem.

 

 

 

 

Några av huvudfunktionerna i SMART:

  • Automatisk dimning med hänsyn tagen till aktuellt dagljusinsläpp
  • Rörelsedetektion av antingen närvaro eller frånvaro
  • Trådbunden ihopkoppling av armaturgrupper via Motionline
  • Trådlös ihopkoppling av armaturgrupper med SMART TR
  • Val av fördefinierade ljusscener från kontrollpanel eller fjärrkontroll
  • Manuell dimning från kontrollpanel eller fjärrkontroll
  • Inbyggd energiövervakning

Ladda ner broschyren här:  Thorlux – SMART Ljusstyrning

Ladda ner användare guiden här:  Thorlux – SMART User Guide

 


SMART – Dagljus dimning

dimming-day dimming-night

 

En ljussensor placerad i varje armatur styr ljusstyrkan för respektive armatur för att uppnå önskad ljusmängd i sin omgivningen. För att anpassa ljusnivån utifrån individuella önskemål finns möjligheten att överstyra generella inställningar antingen via ljuspanel och “Scene Settings” eller via SMART Programmer.

Ladda ner utdrag ur katalog här: Thorlux – SMART Dimming

 


SMART – Rörelse detektion (Närvaro / Frånvaro)

movement-detection-off movement-detection-on

 

Närvarosensorer i varje armatur säkerställer utmärkt närvarokontroll så att SMART armaturer tänds upp när närvaro registreras. Beteendet av angränsande armaturer kan styras via programmering där varje armatur kan programmeras utifrån sina egna förutsättningar. Önskas frånvarokontroll i stället för närvarokontroll går detta också att konfigurera.

Ladda ner utdrag ur katalog här: Thorlux – SMART Presence Detection

 


SMART – Motionline

motionline

 

 

Individuella Thorlux Smart armaturer kan kopplas ihop till ett grupperat system via två lågvoltskablar. Dessa benämns som “Motionline” och gör att armaturerna kan kommunicera inom gruppen.

 

 

 

 

 

 

without-motionlineUtan Motionline

with-motionlineMed Motionline

Ladda ner utdrag ur katalog här: Thorlux – SMART Motionline

Kolla på videon här: Thorlux – SMART Warehouse

 


 

SMART – TR (Wireless Motionline)

wireless-smartVid vissa specifika tillfällen kan det både vara tids- och kostnadskrävande att utföra kabeldragningen av “Motionline” mellan armaturer, exempel på detta är då befintliga armaturer skall bytas ut och befinlig kabeldragning planeras användas eller installationer utomhus där vägar/asfalterade ytor oftast gör kabeldragning kostsam. Thorlux har därför utvecklat sitt SMART system ytterligare för att kunna erbjuda trådlös kommunikation mellan armaturerna som tillval Detta systemet benämns SMART TR.

 

 

 

Ladda ner utdrag ur katalog här: Thorlux – SMART TR

 


SMART – Scene settings

Scene control panel 01Olika typer av Scen-inställningar kan göras genom användande av en SMART Touch panel eller en SMART fjärrkontroll. Båda ger möjlighet att välja mellan tre förprogrammerade scener bara genom att trycka på en enda knapp. Ytterligare funktionalitet som bland annat traditionell dimning kan också utföras från kontrollerna.

 

 

 

 

 

 

 

Ladda ner utdrag ur katalog här: Thorlux – SMART Control

Ladda ner utdrag ur katalog här: Thorlux – SMART Manual Dimming

 


SMART – Energi övervakning

power-monitoringSmart sensorer övervakar och lagrar armaturernas driftsinformation och kan sedan läsas ut för analys av underhållsbehov och energiförbrukningsberäkningar mm.

 

 

 

 

Ladda ner utdrag ur katalog här: Thorlux – SMART Power Monitoring

 


 

 

SMART – Programmering

programmerEn rad olika parameters kan enkelt programmeras vilket gör att SMART är ett mycket bra system för olika typer av miljöer som skolor, sjukhus, lager och industri.

 

Ladda ner utdrag ur katalog här: Thorlux – SMART Programming

Se Video: Thorlux – SMART Programming