Firefly

    

Firefly & Firefly Plus är LED nödljusarmaturer för infällnad från Thorlux Lighting.  Tre olika sorters optik för att passa för bland annat både korridorer och rum.
Kräver endast 145 mm höjd i undertak och behöver 60 mm diameters infällnadshål, IP40/IP65.
Inbyggt batteri för 3 timmars nödljusdrift.

Firefly finns med 2 eller 3W LED-modul som ger 215 respektive 270 lm.
Firefly Plus finns med 4W LED-modul som ger  550 lm.

Armaturen finns i modeller för självtest alternativt för central övervakning & rapportering samt testning med en SmartScan Gateway som publicerar on-line status och testresultat på SmartScan website för enkel distansåtkomst.

download


Firefly – Produktblad 
Firefly Plus – Produktblad
Firefly LR – Produktblad

Firefly – Monteringsanvisning
Firefly Plus – Monteringsanvisning
Firefly- LR – Monteringsanvisning 

Firefly – Ljusfiler 
Firefly Plus – Ljusfiler
Firefly – LR – Ljusfiler

Firefly – Revit