Smart Armaturer

Smart och SmartScan är en ljusregleringsteknik för Thorlux Lighting’s armatursortiment framtaget för enkel installation och god driftekonomi.

Thorlux Smart armaturer är kompletta med både individuella sensorer och styrsystem. Varje armatur fungerar som både master och/eller slav för att optimera ljusflödet under varje given situation och därigenom optimera energiförbrukningen. Smart Armaturer kan användas enskilt och/eller i system.
Systemet med Smart finns för majoriteten av Thorlux Lighting’s produktutbud.

Smart armaturerna bygger på trådbunden gruppkommunikation och SmartScan armaturerna bygger på en trådlös gruppkommunikation. SmartScan armaturerna kan även skicka status och driftsdata till en SmartScan Gateway för on-line publicering i realtid.

 

Mer om Thorlux Lighting kan du läsa här.
Du hittar våra armaturer för Smart här.

PIR Närvarosensor, programeringssensor samt ljusmätare infällt i armatur. Programdrivdon samt sensorer som styr armaturens DALI-drivdon.