Livslängd LED

LED är en ljuskälla som i princip aldrig slutar ge ljus. Däremot tappar den ljusstyrka över tid.
På grund av att utveckligen fortfarande sker i så pass snabb takt anges livslängden med ett beräknat värde
utifrån de resultat som har uppmätts under en kortare period i laboratorium. 


I Mad In Lights sortiment är ett vanlig förekommande livslängd 100 000 timmar L70/B10

L-värdet anger den procentuella ljusmängden för medianen av armaturerna vid x antal timmar.

För det här exemplet innebär det 70 % ljusstyrka vid 100 000 timmar

 


När LED tillverkas blir alla enskilda dioder inte exakt lika. Naturlig variation ger en spridning vilket innebär att
vissa dioder kommer få lite bättre egenskaper och vissa något sämre.
B-värdet anger den procentuella mängd som man väljer att bortse från sina beräkningar av L-värdet.
Det vill säga är B-värdet i relation med L-värdet och ett lågt B-värde kommer att sänka ditt L-värde.

För det här exemplet innebär det att 10% av dioderna presterar sämre än 70 % vid 100 000 timmar.