LEG-Logo-Marchio-blu-PANTONE-2748-CMYK

 

 

 

leg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med mer än 40 års erfarenhet, har italienska LEG Illumination utvecklar och tillverkar produkter för många olika belysningsapplikationer som
vägbelysning, strålkastare, skyltbelysning, park- och gångvägar och industriarmaturer lämpliga för offentliga utrymmen inom- och utomhus.

Några av de mest kända armaturmodellerna från LEG Illumination är: Day, MX, ACT, MIG samt Thor.

Mad In Light samarbetar med LEG angående utveckling, marknadsföring och försäljning av professionell belysning i Sverige.
Vår gemensamma strategi är att arbeta långsiktigt med fokus på energieffektivitet och avancerad LED-teknik i kombination med
branschledande produktdesign.

Vi arbetar målmedvetet med att minska våra produkters miljö- och klimatbelastning genom det som vi kallar ”miljöfokus i vardagen”

Vår miljöfokus i vardagen:
• Ställer miljökrav mot våra leverantörer och samarbetspartners utifrån våra egna ambitioner och lagkrav.
• Utvecklar och marknadsför produkter ur miljösynpunkt, dvs. energisnåla armaturer tillverkade med materialval för lång livslängd.
• Omtanke om miljön är en självklar del av verksamheten på alla nivåer inom företaget.
• Vi tillvaratar och utveckla medarbetarnas kunnande och engagemang i miljöfrågor.
• Uppfylla våra plikter enligt lagen om producentansvar för el-avfall genom anslutning till El-Kretsen.
• Anslutning till REPA och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar

www.legillumination.it