Långängsskolan

Långängsskolan är en kommunal grundskola inom Danderyd kommun som erbjuder årskurserna F - 3.
Skolan har ca 200 elever  och finns i Stocksund.

Projektet. 2021 valde Danderyds kommun att genomföra utbyte av befintlig äldre lysrörsbaserad belysning mot ny LED belysning med integrerad ljusstyrning. I klassrummen valde man dessutom att implementera "Dynamiskt ljus" för att ytterligare stimulera aktivt lärande. Mad In Light har ljusplanerat projektet tillsammans med Tekniska Lösningar i Danderyd som också har installerat och driftsatt styrsystemet.

Smarta armaturer. I projektet levererades armaturer med Smart ljusstyrning. Detta innebär att varje armatur har en sensor och en kontrollenhet som hanterar närvarostyrning, frånvarostyrning, dagljusdimmning och dimmning till olika  säkerhetsnivåer. Allt enkelt konfigurerbart utan andra externa styrsystem än vad som finns i respektive armatur.

Uppkopplade armaturer. Armaturer i klassrummen är trådlöst uppkopplade mot en SmartScan Gateway som publicerar övervaknings och energidata i realtid till en en web-portal för enkel distansåtkomst. I och med detta ges en mycket god översikt av om all belysning fungerar, hur mycket energi som förbrukats per tidsenhet samt även information kring lokalutnyttjande mm. Som tillval finns även sensorer för att mäta och publicera temperaturer och CO2 halter.

Dynamiskt ljus. I sex av klassrummen på Långängsskolan har armaturer med Colour Active-teknik valts, dvs dynamiskt ljus som varierar mellan 3000K och 6500K. Ändringen av färgtemperaturen sker med full automatik över dygnets timmar och börjar med en varm och välkomnande färgtemperatur på morgonen för att sedan bli kallare fram till eftermiddagen då dagen rundas av med varmare färgtemperatur igen.

Web-portal. Via web-portalen kan hela installationen enkelt övervakas. Funktionsstatus och energiförbrukning kan visuellt åskådas för hel installation såväl som för grupper, rum och ner till enskild armatur. Data för egna analyser kan också enkelt exporteras till Excel.

Klassrum
Korridor, trapphus & matsal
Idrotts- och Sporthallar
Fasad & områdesbelysning

Energibesparing. Upprättad LCC kalkyl angav initialt en besparingspotential på ca 50% vid byte av befintlig äldre lysrörsbelysning till nya armaturer med SMART teknik. Det faktiska utfallet efter några månaders drift indikerar en energibesparing på ca 80%! Anledningen till dessa mycket positiva och förbättrade siffror är bland annat: Energieffektiva LED armaturer, Smart ljusstyrning är mer effektiv än generella riktlinjerna för LCC kalkylen samt att lokalutnyttjandet har varit lägre än vad LCC kalkylen ursprungligen baserades på.

Varje uppkopplad armatur finns inplottad på en ritning med aktuell placering och driftstatus. I och med att varje armatur har en inbyggd sensor så kan data avseende närvaro och frånvaro över tid lagras och visas i web-portalen.