ELPRO-Logo

 

 

 

elpro_top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elpro är en tysk belysningstillverkare av innovativa armaturer med konkurrenskraftiga produkter anpassade för butiksbelysning.
I nära samarbete med ljusdesigners, arkitekter och inredare så erbjuds även konceptutveckling, belysningsplanering
och specialanpassade produkter enligt förfrågan.

Mad In Light samarbetar med Elpro angående marknadsföring och försäljning av professionell butiksbelysning.
Vår gemensamma strategi är att arbeta långsiktigt med fokus på energieffektivitet och avancerad LED-teknik i
kombination med branschledande produktdesign.

Vi arbetar målmedvetet med att minska våra produkters miljö- och klimatbelastning genom det som vi kallar ”miljöfokus i vardagen”

Vår miljöfokus i vardagen:
• Ställer miljökrav mot våra leverantörer och samarbetspartners utifrån våra egna ambitioner och lagkrav.
• Utvecklar och marknadsför produkter ur miljösynpunkt, dvs. energisnåla armaturer tillverkade med materialval för lång livslängd.
• Omtanke om miljön är en självklar del av verksamheten på alla nivåer inom företaget.
• Vi tillvaratar och utveckla medarbetarnas kunnande och engagemang i miljöfrågor.
• Uppfylla våra plikter enligt lagen om producentansvar för el-avfall genom anslutning till El-Kretsen.
• Anslutning till REPA och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackninga.

www.elpro-leuchten.de