Vårdmiljöer

Thorlux Lighting erbjuder ett brett utbud av armaturer och system speciellt anpassade för olika typer av utrymmen inom bland annat för sjukhus, kriminalvården, psykiatrisk vård och LSS.

Armaturerna är utvecklade i nära samarbete med Brittiska Nationella Offender Management Service (NOMS) för att uppfylla gällande standarder. I utvecklingen av armaturerna har stor vikt lagts vid testning för att säkerställa att armaturerna inte kan utnyttjas för självskadebeteende samt motstå yttre påverkan som slag, öppen låga (under begränsad tid) och vandalism.

 

Fängelse & förvarsbelysning Vårdbelysning

Patientrum, väntrum, korridorer

Operationsalar, laboratorium

Vandalklassat & Manipulationsresistent