Närvarobevakning

Tack vare att varje armatur har närvarosensor kan man enkelt med Thorlux Smart armaturer få en överblick var människor befinner sig i lokalerna. Användningstillämpningarna kan både vara ur ett långsiktigt perspektiv för att dra nytta av historisk data över hur fastigheten de-facto används. Därifrån kan man planera verksamheten och anpassa från ett human centriskt perspektiv. Det finns även möjlighet att ta del av live-data till exempelvis en reception för att enkelt och snabbt se om konferensrum är upptagna.