Kommunikation

Thorlux armaturer finns med både trådbunden kommunikation (Smart) eller trådlös kommunikation (SmartScan).

Både Smart och SmartScan armaturer kan enkelt kopplas ihop till ett grupperat system för att t. ex. reagera på närvaro. Trådbundna Smart armaturer kopplas ihop med två styrtrådar som benämns “Motionline”. Trådlösa SmartScan armaturer konfigureras med byggnads och grupptillhörighet. Båda systemen gör att armaturerna kan kommunicera inom gruppen. 

Vid tillfällen då det är tids- eller kostnadskrävande att utföra kabeldragning av “Motionline” mellan armaturer, t.ex. då befintlig kabeldragning skall användas vid armaturbyte eller installationer utomhus där vägar/asfalterade ytor gör kabeldragning kostsam är det fördelaktigt att använda sig av SmartScan armturer. SmartScan armaturer går också att koppla mot SmartScan Gateway som ger en distansövervakning och automatisk datainsamling som publiceras på webben för enkel åtkomst.

Ladda ner utdrag ur katalog här: Thorlux – SMART Motionline

 

 

 

 

För enklast installationer i inomhusmiljöer kan med fördel snabbkopplingar av Wielandtyp användas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trådlösa Smart armaturer kan övervakas via internet med hjälp av en Gateway.