Installation & Programmering

En rad olika parameters kan enkelt programmeras vilket gör att SMART är ett mycket bra system för olika typer av miljöer som skolor, sjukhus, lager och industri.

 • Light level  Önskad ljusnivå på armaturen för att erhålla önskat Lux-tal
    på arbetsyta. Kan sättas mellan 1 – 100 för att erhålla 50-2000 Lux.
 • Time delay  Tiden efter senaste närvaron tills säkerhetsnivån skall
    aktiveras. Sätts till mellan 30 sekunder och 10 timmar.
 • If vacant   Armaturerna stängs av eller dimmas till en säkerhetsnivå som gäller
    mellan 30 sekunder till 10 timmar eller alltid på.
 • Security level  Säkerhetsnivåns ljusstyrka efter dimning kan sättas till mellan
    1 - 100% av ordinarie ljusstyrka.
 • Bright Out  Om armaturen skall dimma upp / ner vid aktivering / avstängning.
 • PIR  Närvaro eller frånvarokonfiguration (samt även helt av om önskvärt).
 • Scene 1,2 and 3  Konfigurerbara ljusscener för olika användning.