Videoguider

Hur Smart fjärrkontroll fungerar.

Dimmning med återfjädrande tryckknapp.

Introduktion: Programmeringsenhet.

Manuellt test av nödljus

 

Test av trådlösa Smart armaturer

 

Koppla upp Smart armatur till Gateway

 

 

Adressering av trådlösa armaturer

 

Stänga av och sätta på radiosändare