Vad är Smart?

Thorlux Lighting's Smart är ett system för att på ett enkelt och effektivt sätt styra belysning för att minimera energianvändning samtidigt som högsta komfortnivå erhålls.
Varje armatur är komplett med både styrning och sensorer vilket är både lätt och okomplicerat för både installatör och slutanvändare. 
Smart uppfyller kraven för att leverera energieffektiv belysning i offentliga lokaler.

Några av huvudfunktionerna i Smart:

  • Konstantljusstyrning, Automatisk dimning med hänsyn tagen till aktuellt dagljusinsläpp
  • Rörelsedetektion av antingen närvaro eller frånvaro
  • Inställbar frånvarodämpning, korridorfunktion
  • Trådbunden eller Trådlös kommunikation
  • Snabbkopplingar av Wielandtyp
  • Ljusscener från kontrollpanel eller fjärrkontroll
  • Manuell dimning/tänd/släck från kontrollpanel, återfjädrande tryckknapp eller fjärrkontroll
  • Drifts- och energiövervakning

Ladda ner broschyren här:  Thorlux – SMART Ljusstyrning

Ladda ner användare guiden här:  Thorlux – SMART User Guide