Energieffektivitet

Smart är ett belysningssystem som styr varje armatur att alltid lysa optimalt med funktioner som optimerat ljusflöde, dagsljusdimning och Rörelsedetektion.
Samtidigt är systemet utvecklat med slutanvändaren i fokus, och systemet styrs helt automatiskt.

Fallstudier har visat att Smart kan ge energibesparingar uppåt 80-90 procent, läs gärna mer här:

   

 

Optimerat armaturljusflöde

dimming-night

Armaturer med Smart ger aldrig mer ljus än användaren behöver. Vid nyinstallationen kalibreras armaturens konstantljussensor efter önskad ljusnivå.
Detta innebär att armaturen inte behöver ge max ljus den på grund av överdimensioneringen gentemot underhållsfaktorn. I takt med att armaturen tappar effektivitet dimmras armaturen upp i effekt för att bibehålla ljusflödet.

 

 

Dagljusdimning

dimming-day

En ljussensor placerad i varje armatur styr ljusstyrkan för respektive armatur för att uppnå önskad ljusmängd i sin omgivning. Möjlighet finns att anpassa ljusnivån utifrån individuella önskemål via ljusscenspanel eller via SMART Programmeringsenhet.

Ladda ner utdrag ur katalog här: Thorlux – SMART Dimming

Rörelsedetektion (Närvaro / Frånvaro)

Närvarosensorer i varje armatur säkerställer precis närvarokontroll så att belysningen tänds upp när närvaro registreras. Hur angränsande armaturer reagerar av närvaro kan styras via programmering där varje armatur kan programmeras utifrån sina projektförutsättningar. Önskas frånvarokontroll i stället för närvarokontroll går detta att konfigurera, före eller efter leverans.

Ladda ner utdrag ur katalog här: Thorlux – SMART Presence Detection